Cztery projekty w finale VII edycji programu „Placówka” Instytutu Teatralnego

Zwycięski projekt lub projekty poznamy do końca listopada. Budżet "Placówki" to 100 tys. zł.