Poznaliśmy zwycięskie projekty VII edycji programu „Placówka” Instytutu Teatralnego

Dwa projekty weszły w etap Inkubacji. Po jego pomyślnym przejściu zostaną realizowane w 2022 roku. Budżet programu to 100 tys. zł brutto.