Malina

4 – 6.10

Oglądamy „Yogawoman” z 2011 roku – dokument o tym, jak z praktyki przynależnej mężczyznom, joga stała się praktyką zdominowaną przez kobiety. Joga była męska – kobiety mogły tylko naśladować mężczyzn. Dzisiaj w USA jogę uprawia ponad 20 milionów ludzi. 85 % to kobiety. To kobiety przemieniły idee, co to znaczy praktykować jogę i włączyć ją do życia.

Joga jako strategia empowermentowa!

 

Patricia Walden jogę zaczęła praktykować w latach 70., obecnie nauczycielka jogi metody Iyengara. W filmie mówi: „zastanawiałam się, czy ktoś mnie będzie słuchał (…) wiedziałam, że brakuje głosu kobiet”.

 

 

Czytam Anne Carson „Glass, Irony & God”

Carson pisze o tym, że głos ma swój gender. Że kobiecy głos jest w przestrzeni społecznej traktowany jak zanieczyszczenie. Męski, mocny głos, traktowany jest jako ten naturalny. Słabszy, bardziej piskliwy lub dziecięcy głos kobiecy nigdy nie jest traktowany poważnie.

Sofocles: „Silence is the kosmos of women”