VORTEX

#1

z filmu dance of the century można dowiedzieć się, że:

ktoś tam znał kogoś, ktoś od kogoś się uczył. w tańcu jest dużo nazwisk, a mało idei. namaszczenie mogło być prywatne albo instytucjonalne. środowisko baletowe wyrażało pogardę wobec wszystkiego, co nie było baletem. razem z baletem romantycznym do Paryża przybył folklor. Béjart lubił przywozić z dalekich podróży elementy kulturotwórcze. postmodern dance nie był pierwszym, który zajmował się choreografią codziennych czynności.