Malina

20 – 23.08

Tematy do dyskusji:

 • joga jest męska
 • odejście od jogi grupowej i praktyka własna
 • jak joga wpływa na moją ścieżkę artystyczną?
 • przyjemność: bądź dla siebie dobra
 • opresja kobiet na strukturalnym poziomie
 • ZBIEŻNE CELE JOGI I FEMINIZMU: wewnętrzna siła, ciągłe samokształcenie, permanentna zmiana.
 • jaki jest polski feminizm i jaka joga byłaby na ten feminizm odpowiedzią?
 • potrzeba rozwoju duchowego i to, że kultura zachodnia nie daje nam narzędzi
 • mit powrotu do korzeni (natura)
 • ciało społeczne i polityczne, a ciało fizyczne
 • nowy materializm

 

Zastanawiamy się nad feminizmem różnicy, który feminizm rozumie właśnie przez różnicę, a nie przez równość.

 

Pojawia się pomysł, żeby krije i asany związane były z przemocą lub opresją wobec kobiet. Szukamy…

asana na nieużywającego, asana na płacącego alimenty, asana na niepijącego, asana na niegwałcącego, asana na słuchającego w skupieniu, asana na dehierarchizację, asana na szacunek, asana na cipkowanie, asana na zagrożenie niskimi świadczeniami emerytalnymi, asana na wolną od klauzuli sumienia ginekologię i farmaceutykę, asana na asertywność, asana na zdjęcie bez filtra, kombo-krija, na którą składają się asana na samostanowienie, asana na samoakceptację, asana na samorealizację, asana na samodzielność i asana na samolubienie.

 

A co gdyby przez cały spektakl utrzymywać formę żeńską?