Transopera Anestezja

Przestrzeń Anaesthesii

Przestrzeń transopery Anæsthesia łączyć będzie funkcje spektaklu, koncertu, instalacji, w której podzieleni na różne kategorie widzowie przemieszczać się będą pomiędzy różnymi płaszczyznami dźwiękowo-narracyjnymi. Cała warstwa muzyczna wykonywana będzie na żywo, a jej wartość tworzona będzie równocześnie przez muzyków, aktorów, jak i maszyny.

2

sesja warsztatowa, Instytut Teatralny październik 2016
1
sesja warsztatowa, Instytut Teatralny październik 2016

Ruch i zachowanie widzów w przestrzeni ma dla nas duże znaczenie, projektowany odbiór transopery ma wymiar bardzo intymny i indywidualny – takie samo powinno być działanie widzów w przestrzeni transopery – niedeterminowane wprost, zależne od każdego z osobna. Każdy bowiem z widzów otrzyma możliwość indywidualnego wyboru swojej ścieżki narracyjnej, a całość zdarzenia zależeć będzie zarówno od zachowania poszczególnych odbiorców, jak i interakcji pomiędzy nimi. W ten sposób przestrzeń wytwarzać się będzie każdorazowo w indywidualnym akcie percepcyjnym, za każdym razem w innym przebiegu.

4

próby w studiu Dæd Bɑɪtz, październik 2016

3

prototypowanie elementów konstrukcyjnych, studio Dæd Bɑɪtz 2016

Nasza wersja transopery jest modularna i permutacyjna. Kolejne jej wykonania mogą odbywać się każdorazowo z innymi warstwami kompozycyjnymi. Możliwa jest także jej interaktywna wersja instalacyjna, nie ograniczająca się do ram czasowych trwania spektaklu. Jest to więc zdarzenie performatywne, otwarte na interwencje zarówno ze strony widzów, jak i performerów.

5

elementy konstrukcyjne czekające na obróbkę, studio Dæd Bɑɪtz 2016
6
elementy konstrukcyjne czekające na obróbkę, studio Dæd Bɑɪtz 2016