Malina

15.08

Czytamy Jadwigę Żylińską – siostrę Maliny. Dużo o niej pisała. Fascynujące jest, że tak dużo pisze o autentyczności Maliny, o jej anarchistycznej naturze i poczuciu braku przynależności do jakiejkolwiek grupy społecznej.

Wspaniałe, że Malina wpadła na pomysł założenia Instytutu badającego zainteresowania i poglądy różnych ludzi na podstawie ich ulubionej lektury.

Malina: „Z terenu moich lekcji mam inne doświadczenia. Nie ma stada starych słoni i stada młodych słoni. Chodzą razem”.