Zgłoszenia

IV EDYCJA PROGRAMU „PLACÓWKA”

W 2018 roku do udziału w Programie zachęcaliśmy szczególnie artystów z niepełnosprawnościami oraz artystów pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, zainteresowanych poszukiwaniami artystycznymi i eksperymentami w obszarze sztuki inkluzywnej.

Laureatką IV edycji programu „Placówka” została JOANNA PAWLIK – autorka projektu „Zastanawiam się…”.

________

V edycja programu ogłoszona zostanie w styczniu 2019 roku.

KONTAKT:
Joanna Biernacka-Płoska
+48 791 636 161
jbiernacka@instytut-teatralny.pl