Zgłoszenia

VII edycja 2020/2021

Nabór zgłoszeń do VII edycji programu zakończył się 21 sierpnia 2021.

Ideą „Placówki” jest finansowa i organizacyjna pomoc przy powstawaniu spektakli twórczo wykorzystujących nowe formy sztuki teatralnej, języka scenicznego i estetyki. W VII edycji Programu wobec przedłużającej się pandemii COVID-19, przymusowego zamknięcia i utrudnionego powrotu do wcześniej praktykowanych form oraz aktywności twórczych, szczególnie zależy nam na wspieraniu działań performatywnych realizowanych w świecie realnym lub wirtualnym (radio, internet). Mamy nadzieję, że mimo ograniczeń pozwolą one twórcom/twórczyniom i odbiorcom/odbiorczyniom doświadczać tego, co najważniejsze, czyli spotkania (z zachowaniem obostrzeń np. fizycznego dystansu).

W pierwszym etapie nadesłane eksplikacje zostaną sprawdzone pod względem formalnym przez koordynatorkę i ocenione przez Komisję, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich działów merytorycznych Instytutu Teatralnego. Etap drugi odbędzie się w listopadzie i przyjmie formę rozmowy Komisji z wybranymi wcześniej twórcami. W trzecim – ostatnim – etapie, czyli tzw. „inkubacji”, znajdzie się maksymalnie sześć projektów. Ich autorzy będą mieli 30 dni na rozmowy i weryfikację swoich pomysłów (zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym) oraz dokonanie oceny skali ryzyka logistycznego, finansowego i technologicznego (precyzyjne uzgodnienia i konsultacje z pracownikami Instytutu oraz niezbędnymi ekspertami: co będzie przedmiotem projektu, co efektem, jak będzie dokumentowany, realizowany, oceniany, etc.).

Ogłoszenie zwycięzców tegorocznej edycji „Placówki” nastąpi do 10 lutego 2022.

Budżet programu wynosi 100 tys. zł brutto. W tegorocznej edycji planujemy podzielić go na maksymalnie trzy projekty.

 

KONTAKT:
Joanna Biernacka-Płoska
+48 791 636 161
jbiernacka@instytut-teatralny.pl